13 Nov 2022
06 Nov 2022
Concert

Googoosh Live in Sydney

8:00 PM - 10:30 PM
Sydney Opera House - Concert Hall, Sydney, NSW
04 Nov 2022
Concert

Sasy Live in Sydney

8:30 PM - 11:30 PM
Big Top Luna Park Sydney, Milsons Point, NSW