Mansour Live In Istanbul

25-09-2022
8:00 PM - 11:00 PM
Kabataş Iskelesi

کنسرت منصور استانبول در تاریخهای ۲ -۵-۹-۱۲-۱۵-۱۸-۲۲-۲۵-۲۹ سپتامبر ۲۰۲۲ و به تاریخ شمسی ۱۱-۱۴-۱۸-۲۱-۲۴-۲۷-۳۱ شهریور ماه و۳-۷ مهر ماه ۱۴۰۱ در تنگه بسفر استانبول با پذیرایی و نوشیدنی کامل و برنامه های متنوع در کشتی مجلل سودا تور برگزار خواهد شد.

طبق برنامه شرکت سودا تور کشتی ساعت ۲۰:۰۰ سفر خود را درامتداد تنگه به طرف دریای سیاه شروع کرده و از کنار آثار تاریخی بسیار زیبای کاخ دولماباغچه ؛هتل چراغان ؛ قلعه روملی گذشته وبعد از عبوراز زیر ۲ پل مشهور بغاز و فاتیح نزدیک دریای سیاه می رسد.

در طول مسیر و ۴ ساعت داخل کشتی بغیر از کنسرت منصور ، برنامه های شاد موزیک زنده ، شو برک دانس ، دی جی و برنامه های متنوع دیگر برگزار می گردد.