Yacht Party with Farshid Amin

23-08-2023
7:30 PM - 11:30 PM
Yacht

یات پارتی

شبی رویایی با شما

لاکچری ترین پارتی ایرانی در کشتی بزرگ بر روی رودخانه تیمز در لندن

در لوکیشنی خاص و کشتی مجلل

یات پارتی

رودخانه‌ی تِیمز

بر روی کشتی درحال حرکت

همراه با صدایی، آمیخته از عشق و احساس

فرشید امین

با هنرنمایی یک تن از بهترین دیجی های انگلستان

DJ فرزام

لحظاتی به یاد ماندنی را برایتان رقم خواهیم‌زد

18 Pluses ONLY

Sogand, Zakhmi, Kamyar in London

29/10/2023 @ 8:30 PM - 11:59 PM

Max Amini Live in London 2nd Show

29/10/2023 @ 7:00 PM - 8:30 PM

Max Amini Live in London

28/10/2023 @ 7:00 PM - 8:30 PM

Kamran & Hooman live in London

28/10/2023 @ 8:30 PM - 11:00 PM

Farewell To Shahram Shabpareh London

18/11/2023 @ 8:30 PM - 11:30 PM