Yacht Party with Farshid Amin

23-08-2023
7:30 PM - 11:30 PM
Yacht

یات پارتی

شبی رویایی با شما

لاکچری ترین پارتی ایرانی در کشتی بزرگ بر روی رودخانه تیمز در لندن

در لوکیشنی خاص و کشتی مجلل

یات پارتی

رودخانه‌ی تِیمز

بر روی کشتی درحال حرکت

همراه با صدایی، آمیخته از عشق و احساس

فرشید امین

با هنرنمایی یک تن از بهترین دیجی های انگلستان

DJ فرزام

لحظاتی به یاد ماندنی را برایتان رقم خواهیم‌زد

18 Pluses ONLY